ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
Workshop “How to Read A Patent”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > Workshop “How to Read A Patent”

วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563
โดย : KX ripe

KX ripe is organizing Workshop titled “How to Read A Patent” by Eliza Stefaniw, JD, RTTP on Wednesday, 25 November 2020, 10.00 a.m. – 17.00 p.m., KX Knowledge Xchange, Room 01AB, 10th Floor, Registration fees will be 1000 Baht per person.

Key takeaways:
- Able to distinguish between patent and patent application.
- Able to identify expired and abandoned patents
- Able to find information in patents relevant to research goals
- Able to read claims to identify technology that is patent protected.

We would like to invite students, researchers and entrepreneurs to join this workshop. 

Please contact Suntisuk.sai@mail.kmutt.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next