ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "ไขความลับ Upskill บนโลกออนไลน์ : ทำอย่างไรไม่ให้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "ไขความลับ Upskill บนโลกออนไลน์ : ทำอย่างไรไม่ให้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา”

วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรจะจัดการบรรยายเรื่อง "ไขความลับ Upskill บนโลกออนไลน์ : ทำอย่างไรไม่ให้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา” 
เพื่อให้บุค“ลากร นักศึกษา และผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาบนโลกธุรกิจออนไลน์ 

วิทยากรโดย คุณจิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานฝ่ายรัฐสัมพันธ์
บริษัทลาซาด้า  (ประเทศไทย) จำกัด

ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. 
ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว ลงทะเบียนได้ที่ http://gg.gg/mojr8  

ปิดรับรายชื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563  เพื่อจัดทำรายชื่อต่อไป 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณสุพิน  ทองอินทร์  โทร. 02-470-9663


เอกสารประกอบข่าว
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next