ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเรียนเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

วันที่ : 30 ธันวาคม 2563
โดย : มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 "นวัตกรรมสังคมเเละการบริการสุขภาพในยุควิถีชีวิตใหม่หลังวิกฤต COVID-19" (Social Innovation and Healthcare Services in the New Normal Post-COVID-19 Era) ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัด นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยเเพร่การพัฒนางานวิจัยด้านนวัตกรรมสังคมเเละการบริการสุขภาพในยุควิถีชีวิตใหม่หลังวิกฤต COVID-19

สามารถส่งผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ (Full paper) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ https://www.christian.ac.th/conference/ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์วรรณดี สุทธิศักดิ์ โทรศัพท์มือถือ 083-0308828 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 034-388-555 ต่อ 1340, 1318เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next