ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 และงานโครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 และงานโครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6

วันที่ : 30 ธันวาคม 2563
โดย : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 (TNIAC2021) และงานโครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6 (ICBIR2021) ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ในรูปแบบ Hybrid Meeting Conference สามารถเลือกนำเสนอได้ทั้งแบบ onsite และ online เน้นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ และด้านภาษาและวัฒนธรรม

ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http//tniac.tni.ac.th และ http://icbir.tni.ac.th  

ส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 และส่งบทความภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2763-2752, 0-2763-2704เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next