ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ปิดทำการในวันที่ 10-11 มกราคม 2563
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ปิดทำการในวันที่ 10-11 มกราคม 2563

วันที่ : 08 มกราคม 2563
โดย : คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ.

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ จะจัดสัมมนาบุคลากรประจำปี (Annual Meeting) ในวันศุกร์-วันเสาร์ที่ 10-11 มกราคม 2563 ณ โรงแรม Costa Village Bangsaray จังหวัดชลบุรี จึงขอแจ้งปิดทำการในวันดังกล่าว และจะเปิดทำการตามปกติในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 จึงแจ้งมาเพื่อทราบ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next