ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาต่อในระดับหลังปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > การรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาต่อในระดับหลังปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ

วันที่ : 31 มกราคม 2563
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

   ด้วย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาต่อในระดับหลังปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 2) จำนวน 9 ทุน งบประมาณทุนละ 1,000,000 บาท/คน/ปี ระยะเวลาศึกษาทุนละ ไม่เกิน 2 ปี

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับทุนการศึกษา

   1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

   2. อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร

   ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

สถานที่รับสมัคร

   สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 หรือ อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชั้น 3 โซน D

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณจริยา เสนากูล เบอร์โทรศัพท์ 02-5766000 ต่อ 8712เอกสารประกอบข่าว
  > รายละเอียดการเปิดรับสมัครทุนการศึกษา

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next