ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
แจ้งการขยายเวลารับสมัครทุน Ernst Mach-Grant-ASE-UNINET ประจำปี 2563
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > แจ้งการขยายเวลารับสมัครทุน Ernst Mach-Grant-ASE-UNINET ประจำปี 2563

วันที่ : 17 เมษายน 2563
โดย : สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2563 
 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ให้แก่นักศึกษา บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไปของไทยเพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาในออสเตรีย

ทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc Grants) 2) ทุนศึกษาในระดับปริญญาเอก (PhD-Grants) 3) ทุนวิจัยในประเทศออสเตรียสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Sandwich-Grants) และ 4) ทุนดนตรี (Music-Grants)

จากเดิมปิดรับสมัครทุนในวันที่ 13 เม.ย. 2563 เป็นวันที่ 15 มิ.ย. 2563 

ทั้งนี้ ผู้สนใจรับทุนดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.oead.at/ernstmach-aseauninet


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึกข้อความ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next