ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Hack4Resilience
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Hack4Resilience

วันที่ : 02 มิถุนายน 2563
โดย : STEAMPlatform

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Hack4Resilience


 รายละเอียดข้อมูลโครงการ Hack4Resilience 

1. ข้อมูลเจ้าของโครงการ 
  A project of ResilientSociety และ World Bank เป็นผู้จัดงานหลัก 
2. วัตถุประสงค์โครงการ
    1. ระบุแหล่งที่มาของ Big data ที่จะสามารถตอบสนองต่อวิฤกติโรคระบาดได้
     2. สร้างกลุ่มคนที่ทำงานทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล
     3. สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อช่วยเหลือปัญหาโรคระบาด
     4. เพิ่มขีดความสามารถของผู้เข้าร่วมแข่งขันในด้านการทำงานกับแอปิเคชี่นขนาเใหญ่
     5. สร้างมาตราการป้องกันโรคระบาดในระยะยาว
3. รายละเอียดโครงการโดยสังเขป
- รูปแบบการดำเนินกิจกรรม  
     การดำเนินการจัดแบบ ออนไลน์ ซึ่งจะให้ผู้เข้าร่วมทำการนำเสนอกลยุทธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะช่วยฟื้นฟูประเทศหลังจากเกิดโรคระบาด
- ระยะเวลาการดำเนินการ
      12 พฤษภาคม 2563 ถึง 11 มิถุนายน 2563
- กลุ่มเป้าหมาย
       ผู้สนใจที่มีความคิดสร้างสรรค์, นักศึกษา, นักวิจัย, ผู้ประกอบการ
4. กำหนดเวลาการรับสมัคร
        ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2563  
5. ข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ประสานงาน  
        www.resilientsociety.world, elke@space4good.com

เอกสารประกอบข่าว
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next