ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
มจธ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่อมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2/2563
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > มจธ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่อมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2/2563

วันที่ : 11 กันยายน 2563
โดย : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ สวทช. ร่วมกับ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเจ้าภาพจัด การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 17-18 กันยายน 2563 ณ อาคาร BRI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)เอกสารประกอบข่าว
  > Poster โครงการฯ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next