ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับสมัครคณบดีคณะศิลปศาสตร์
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > ประกาศรับสมัครคณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่ : 21 กันยายน 2563
โดย : www.kmutt.ac.th

 

          ด้วยขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ กำลังดำเนินการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563  ให้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี คณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน – 20 ตุลาคม 2563

รายละเอียดดังประกาศแนบ

 

กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ

02-470-8046 เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัครคณบดีคณะศิลปศาสตร์
  > ใบสมัคร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next