ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาเว็บไซต์ สำนักเคเอกซ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาเว็บไซต์ สำนักเคเอกซ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 22 กันยายน 2563
โดย : สำนักเคเอกซ์

      

 งานจ้างพัฒนาเว็บไซต์ สำนักเคเอกซ์ จำนวน๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เนลลิก้า คอนซัลติ้ง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๑,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

          เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศผู้ชนะงานจ้างพัฒนาเว็บไซต์ สำนักเคเอกซ์

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next