ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคลากรจ้างเหมาจำนวน 2 ตำแหน่ง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคลากรจ้างเหมาจำนวน 2 ตำแหน่ง

วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563
โดย : ฉัฐภรณ์ 9540

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ประกาศรับสมัครบุคลากรจ้างเหมาจำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่

1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

2. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 

(รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณบุษกร คงสุวรรณ โทร. 02-470-9541เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัครนักวิทยาศาสตร์
  > ประกาศรับสมครช่างเทคนิค

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next