ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561) หน่วยงาน ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561) หน่วยงาน ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง

วันที่ : 24 มกราคม 2563
โดย : ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561) หน่วยงาน ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง 

เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1-63 หน่วยงาน ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next