ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจำลองกริด ๓ เฟส สำหรับการทดสอบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจำลองกริด ๓ เฟส สำหรับการทดสอบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 31 สิงหาคม 2563
โดย : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจำลองกริด ๓ เฟส

 

สำหรับการทดสอบอินเวอร์เตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next