ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

วันที่ : 23 มกราคม 2563
โดย : HRM

 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป สังกัด กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถส่งประวัติย่อพร้อมเอกสารประกอบมาที่ Email: recruit@kmutt.ac.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2563  โดยระบุหัวข้อ“สมัครงานนักบริหารงานทั่วไป” รายละเอียดตามเอกสารแนบเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัคร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next