ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง Assistant Project Manager
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง Assistant Project Manager

วันที่ : 29 มกราคม 2563
โดย : KMUTT Education Technology Development and Services (ETS)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • เป็นผู้ช่วยบริหารจัดการควบคุมดูแลการทำงานต่างๆ ในโครงการอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวก
  • ติดต่อประสานนัดประชุมกับกลุ่มลูกค้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและทำงานในเชิงรุก
  • จัดทำเอกสาร สรุปข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงานของโครงการ
  • รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการและงานจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ 
  • หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารประกอบการสมัคร

1) ประวัติย่อ (Resume) และหลักฐานทางการศึกษา ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ ets.hrteam@gmail.com

การคัดเลือก พิจารณาจากเอกสารและการสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.leb2.kmutt.ac.th/job-hiring/assistant-project-manager 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next