ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งอาจารย์มัธยม และ นักบริการการศึกษา มจธ.บางขุนเทียน
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งอาจารย์มัธยม และ นักบริการการศึกษา มจธ.บางขุนเทียน

วันที่ : 06 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

อาจารย์มัธยม จำนวน 7 อัตรา สาขาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิศวกรรมอัตโนมัติ สังคมศึกษา (ประวัติศาสตร์) ภาษาไทย พลศึกษา อาจารย์หอพัก

คุณสมบัติ
1)      สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นครูหอพักจบการศึกษาสาขาใดก็ได้ หากจบสาขาจิตวิทยาวัยรุ่น หรือจิตวิทยาพัฒนาการจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2)      มี passion ในความเป็นครู รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองและศิษย์อย่างต่อเนื่อง
3)      มีความสามารถในการถ่ายทอดและสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4)      มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (พูด อ่าน เขียน)
5)      หากมีประสบการณ์การสอน หรือการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

นักบริการการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1)      สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ รัฐประศาสนศาตร์ รัฐศาสตร์ การศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2)      มีความสามารถในการถ่ายทอดและสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
3)      มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (พูด อ่าน เขียน)
4)      รักการเรียนรู้ ทำงานเป็นทีม และมีความคิดสร้างสรรค์
 
วิธีการสมัคร
ส่งเอกสารในรูปแบบ PDF มาที่ e-mail: esc@mail.kmutt.ac.th
ระบุหัวข้อ “สมัครงานสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์” ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณสุธีรดา เจียรสุขสกุล โทร 02-470-8386
 
กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ ประกาศรับสมัคร 


เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัคร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next