ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ศูนย์วิจัยวิศวกรรมและการจัดการน้ำ (วารี) เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการวิจัย จำนวน 1 อัตรา
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > ศูนย์วิจัยวิศวกรรมและการจัดการน้ำ (วารี) เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการวิจัย จำนวน 1 อัตรา

วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563
โดย : ศูนย์วิจัยวิศวกรรมและการจัดการน้ำ (วารี)

ศูนย์วิจัยวิศวกรรมและการจัดการน้ำ (วารี)
รับสมัครลูกจ้างโครงการวิจัย 

ตำแหน่ง:  นักวิจัยโครงการ จำนวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติ: วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์    
มีความสนใจทำงานบูรณาการ ด้านการประยุกต์เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงวิธีการจัดการให้เหมาะสม

สถานที่ปฏิบัติงาน: ทำงานประจำอยู่ที่ศูนย์วิจัยวิศวกรรมและการจัดการน้ำ (วารี) มจธ. และลงพื้นที่เก็บข้อมูลในบริเวณแม่น้ำ และอ่างเก็บน้ำ  

เอกสารสำคัญที่ต้องแสดง    
1. ประวัติส่วนตัว (Resume) 
2. สำเนาปริญญาบัตร
3. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (Transcript)
4. สำเนาบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือเอกสารนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ 

ติดต่อ ศูนย์วิจัยวิศวกรรมและการจัดการน้ำ (วารี)   
อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร 02-470-9132 
E-mail : waree.nrct@gmail.com 

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 10 มิถุนายน 2563  

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next