ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะวิทยาศาสตร์รับนักศึกษาเพื่อรับทุนสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > คณะวิทยาศาสตร์รับนักศึกษาเพื่อรับทุนสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ : 04 มกราคม 2564
โดย : งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร 02 470 8811

คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีเพื่อรับ ทุนสมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. จำนวนทุน 3 ทุน ๆ ละ 25,000 บาท  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 8 มกราคม 2564 ดาวห์โหลดใบสมัครได้ที่   https://drive.google.com/drive/folders/1jVpdfHJciDM9wfn43b2nZhIhKSYX1gsU?usp=sharing

และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารทางอีเมล์ warunee.kit@mail.kmutt.ac.th  สัมภาษณ์วันที่ 11 และ 13 มกราคม 2564  ทางออนไลน์เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next