ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 รอบที่ 2
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 รอบที่ 2

วันที่ : 07 มกราคม 2564
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาให้ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประเภททุนสนับสนุนหลักสูตร  ประจำภาคศึกษาที่ 2/2563 รอบที่ 2 นั้น

กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563  รอบที่ 2 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ขอให้ติดตามรายละเอียดการเซ็นต์สัญญารับทุนการศึกษาทาง e-mail ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายในเดือน มกราคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-470-8097เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 รอบที่ 2
  > ขั้นตอนการลงนามสัญญารับทุน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next