ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
Workshop on “Nanomedicine”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > Workshop on “Nanomedicine”

วันที่ : 06 มกราคม 2564
โดย : NSTDA

Title: Workshop on “Nanomedicine”
Date/Time: Friday, 22nd January 2021, 15:00 – 17:10 (Thailand time)
Program:
  Chair: Fabian Kießling, Atsushi Maruyama
 
15:00 – 15:20 (Video)       Tatsuya Mizukoshi, Tokyo Tech ANNEX Aachen 
Funding Opportunities in Japan
Ute Habel, Department of Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics 
Funding Opportunities in Germany
15:20 - 15:40 Takahiro Nomoto, Institute of Innovative Research
Drug delivery systems for physical energy-induced chemical surgery
15:40 - 16:00 Twan Lammers, Experimental Molecular Imaging
Smart Cancer Nanomedicine
16:00 - 16:20 Toshinori Fujie, School of Life Science and Technology
Printed nanofilms for medical and health-care applications
16:20 - 16:40 Laura De Laporte, DWI - Leibniz-Institut für Interaktive Materialien e.V.
Synthetic building blocks to create regenerative materials
16:40 - 17:10 Discussion for collaboration

 
Meeting Registration - Zoom
zoom.us

In March 2019, the strategic partnership between the Tokyo Institute of Technology and RWTH Aachen University has been consolidated by the opening of the Tokyo Tech Annex at RWTH. A first joint workshop to intensify the research cooperations between both partners took place in May 2019 focusing on Sustainable Energy. We now cordially invite you to take part in a mini-workshop on Medical Technology and Digital Life Science. 


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสารประกอบ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next