ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 07 มกราคม 2564
โดย : สำนักคอมพิวเตอร์

เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ  จำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

เอกสารประกอบข่าว
  > ร่างประกาศประกวดราคา
  > ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next