ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ : 10 มีนาคม 2564
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ้างที่ปรึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“Translate Strategy to Execution Project” ภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มจธ.ประจำปี ๒๕๖๔ (นบก.มจธ. รุ่นที่ ๗ และ ๘)เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศเผยแพร่แผน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next