ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิในการใช้บริการระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) On Cloud ระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๑ license โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิในการใช้บริการระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) On Cloud ระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๑ license โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 12 มีนาคม 2564
โดย : สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิในการใช้บริการระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) On Cloud ระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๑ license โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิในการใช้บริการระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) On Cloud ระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๑ license โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next