ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การเปิดเผยราคากลางการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook) จำนวน 15 เครื่อง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > การเปิดเผยราคากลางการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook) จำนวน 15 เครื่อง

วันที่ : 16 มีนาคม 2564
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook) จำนวน 15  เครื่อง 

เอกสารประกอบข่าว
  > เปิดเผยราคากลาง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next