ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ร่างประกาศเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook) จำนวน 15 เครื่อง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ร่างประกาศเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook) จำนวน 15 เครื่อง

วันที่ : 17 มีนาคม 2564
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook) 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารประกอบข่าว
  > ร่างประกาศ
  > ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next