ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแบบจำลองและประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ของระบบยึดโยงที่เหมาะสมสำหรับโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำบริเวณน้ำลึกที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแบบจำลองและประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ของระบบยึดโยงที่เหมาะสมสำหรับโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำบริเวณน้ำลึกที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ : 17 มีนาคม 2564
โดย : สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแบบจำลองและประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ของระบบยึดโยงที่เหมาะสมสำหรับโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำบริเวณน้ำลึกที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศผลผู้ชนะฯ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next