ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อชุดวิเคราะห์หาความสามารถในการเกาะเกี่ยวของโมเลกุลโดยไม่ต้องติดฉลากด้วยเทคนิคเอสพีอาร์ (Biacore) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อชุดวิเคราะห์หาความสามารถในการเกาะเกี่ยวของโมเลกุลโดยไม่ต้องติดฉลากด้วยเทคนิคเอสพีอาร์ (Biacore) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด

วันที่ : 26 มีนาคม 2564
โดย : โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ

ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อชุดวิเคราะห์หาความสามารถในการเกาะเกี่ยวของโมเลกุลโดยไม่ต้องติดฉลากด้วยเทคนิคเอสพีอาร์ (Biacore) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด 

เอกสารประกอบข่าว
  > เปิดเผยราคากลาง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next