ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาการเช่าใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาการเช่าใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 26 มีนาคม 2564
โดย : สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการเช่าใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ตามเอกสารแนบ)

เอกสารประกอบข่าว
  > ร่างประกาศประกวดราคา
  > ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next