ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (IPAD) จำนวน 20 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (IPAD) จำนวน 20 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ : 31 มีนาคม 2564
โดย : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (IPAD) จำนวน 20 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศเปิดเผยราคากลาง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next