ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 31 มีนาคม 2564
โดย : สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ตามเอกสารแนบ)

 เอกสารประกอบข่าว
  > ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
  > ร่างประกาศประกวดราคา

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next