ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ : 02 เมษายน 2564
โดย : โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 งาน

1. จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ UNIT๔ ในโรงงานให้เป็นสถานที่รองรับการผลิตวัคซีนโควิดโดยใช้เทคโนโลยี Adenovirus/Monoclonal Antibody

2.งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ส่วนควบคุมคุณภาพให้เป็น BSL-2 เพื่อรองรับการทำงานกับวัคซีนและเชื้อก่อโรคและพื้นที่สำหรับการทำงานกับเชื้อไวรัส/Adenovirusเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศยกเลิกแผน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next