ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564

วันที่ : 08 เมษายน 2564
โดย : สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2  เดือนมกราคม พ.ศ. 2564  ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564


เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศผลผู้ชนะประจำไตรมาสที่ 2

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next