ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 โดยเริ่มตั้งแต่ มกราคม 2564 - มีนาคม 2564 ของสำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 โดยเริ่มตั้งแต่ มกราคม 2564 - มีนาคม 2564 ของสำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์

วันที่ : 30 เมษายน 2564
โดย : สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศผู้ชนะไตรมาส 2

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next