ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาและข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564 ของสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาและข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564 ของสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ : 30 เมษายน 2564
โดย : สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาและข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564 ของสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next