ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิทธิในโปรแกรมการพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากร The Predictive Index (PI) ระยะเวลา ๑ ปี
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิทธิในโปรแกรมการพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากร The Predictive Index (PI) ระยะเวลา ๑ ปี

วันที่ : 30 เมษายน 2564
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
การซื้อสิทธิในโปรแกรมการพัฒนากลยุทธ์
และวางแผนบุคลากร  The Predictive Index (PI) ระยะเวลา ๑ ปีโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศผู้ชนะ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next