ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เปิดเผยราคากลางซื้อระบบควบคุมค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า(SVG) พร้อมติดตั้ง จํานวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > เปิดเผยราคากลางซื้อระบบควบคุมค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า(SVG) พร้อมติดตั้ง จํานวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 22 มีนาคม 2564
โดย : สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อระบบควบคุมค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า(SVG) พร้อมติดตั้ง จํานวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบข่าว
  > เปิดเผยราคากลาง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next