ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เปิดเผยราคากลางซื้อเครื่องอ่านลำดับสารพันธุกรรม (Next Generation DNA Sequencer) พร้อมอุกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > เปิดเผยราคากลางซื้อเครื่องอ่านลำดับสารพันธุกรรม (Next Generation DNA Sequencer) พร้อมอุกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 26 มีนาคม 2564
โดย : โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง เปิดเผยราคากลางซื้อเครื่องอ่านลำดับสารพันธุกรรม (Next Generation DNA Sequencer) พร้อมอุกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบข่าว
  > เปิดเผยราคากลาง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next