ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดระบบปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียออนไลน์เคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดระบบปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียออนไลน์เคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 07 มิถุนายน 2564
โดย : กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อชุดระบบปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียออนไลน์เคลื่อนที่ จำนวน  1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศผู้ชนะ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next