ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิในการเข้าใช้ฐานข้อมูลวีดิทัศน์ Science Education Engineering Collections ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึง 14 มิถุนายน 2565 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิในการเข้าใช้ฐานข้อมูลวีดิทัศน์ Science Education Engineering Collections ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึง 14 มิถุนายน 2565 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 09 มิถุนายน 2564
โดย : สำนักหอสมุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิในการเข้าใช้ฐานข้อมูลวีดิทัศน์ Science Education Engineering Collections ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึง 14 มิถุนายน 2565 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next