ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ยกเลิกประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ และ ชั้น ๕ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ยกเลิกประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ และ ชั้น ๕ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 09 มิถุนายน 2564
โดย : สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ยกเลิกประกาศ

ร่างประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ และ ชั้น ๕ จำนวน ๒ รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศยกเลิก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next