ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เปิดราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างงานจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 kVA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > เปิดราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างงานจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 kVA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 15 มิถุนายน 2564
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างงานจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 kVA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบข่าว
  > เปิดเผยราคากลาง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next