ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดซื้อสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Bloomberg ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 สิทธิ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดซื้อสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Bloomberg ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 สิทธิ

วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564
โดย : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จัดซื้อสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Bloomberg ระยะเวลา 1 ปี   จำนวน 1 สิทธิ

เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศเผยแพร่แผน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next