ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เปิดเผยราคากลาง ซื้อสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Bloomberg ระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๑ สิทธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > เปิดเผยราคากลาง ซื้อสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Bloomberg ระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๑ สิทธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564
โดย : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

เปิดเผยราคากลาง ซื้อสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Bloomberg ระยะเวลา ๑ ปี   จำนวน ๑ สิทธิ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบข่าว
  > เปิดเผยราคากลางโปรแกรมฯ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next