ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ : 12 ตุลาคม 2564
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.. ๒๕๖๕

จ้างจัดทำโปรแกรมระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานพลังงาน กฟผ.จำนวน ๑ งาน เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศเผยแพร่เผน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next