ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงานซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 3 เครื่อง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงานซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 3 เครื่อง

วันที่ : 12 ตุลาคม 2564
โดย : สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

งานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 3 เครื่อง

 เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศเผยแพร่แผน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next