ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ซื้อระบบเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Building automation / Security / IoT System พร้อมติดตั้ง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ซื้อระบบเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Building automation / Security / IoT System พร้อมติดตั้ง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 15 ตุลาคม 2564
โดย : สำนักบริหารอาคารและสถานที่


ชื่อโครงการ ซื้อระบบเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Building automation /

Security / IoT System พร้อมติดตั้ง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารประกอบข่าว
  > รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
  > ประกาศและเอกสารประกวดราคาา

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next