ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
บริการระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน(Virtual Private Network)
:: หน้าหลัก > นักศึกษาปัจจุบัน > บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network)

ระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network)

มหาวิทยาลัยได้ให้บริการ VPN (Virtual Private Network) สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ใช้การสื่อสารผ่าน ADSL หรือบริการสื่อสารจาก ISP ค่ายต่าง ๆ (ที่ไม่ใช่ของมหาวิทยาลัยฯ) เพื่อสามารถใช้งานระบบต่าง ๆ เช่น Intranet Service หรือ บริการต่างๆของระบบ Intranet รวมทั้งบริการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ IP Address ภายในของมหาวิทยาลัย โดยท่านสามารถใช้ account เดียวกับ email account ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้

หากมีปัญหาในการใช้งานหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ noc@kmutt.ac.th

VPN คืออะไร

Virtual Private Network หรือ VPN คือเครือข่ายส่วนตัวเสมือนที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ภายในหน่วยงานของท่านในมหาวิทยาลัย ผ่านทางโครงข่ายสาธารณะ เช่น อินเทอร์เน็ต ได้อย่างเป็นส่วนตัวเสมือนนั่งอยู่ที่มหาวิทยาลัย

จุดสำคัญของระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือนที่ทำให้การใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ผ่านอินเทอร์เน็ตมีความเป็นส่วนตัว คือการสร้างท่อการสื่อสาร (Tunnel) เชื่อมต่อโดยตรงจากบ้านถึงมหาวิทยาลัย ผู้ใช้งานคนอื่นที่อยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะไม่สามารถรู้ได้ว่าข้อมูลที่วิ่งไปมาระหว่างคอมพิวเตอร์ที่บ้านกับเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยมีเนื้อหาอะไรบ้าง

ที่ไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาต่างๆ ได้นั้นก็เพราะว่า ข้อมูลเหล่านั้นถูกเข้ารหัสไว้ (Encryptions) ในรูปแบบที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้ บุคคลอื่นจึงไม่สามารถที่อ่านข้อมูลเหล่านั้นได้เนื่องจากไม่สามารถถอดรหัสได้ จึงมั่นใจได้ว่าการสื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่บ้านกับเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยมีความเป็นส่วนตัวสูง

ขั้นตอนการใช้งาน VPN

 

spacer