ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ของที่ระลึก
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ของที่ระลึก
จาน / แก้ว
thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
                 
thumbnail   thumbnail thumbnail   thumbnail   thumbnail
                 
                 
หนังสือ / นาฬิกา
thumbnail   thumbnail        
                 
                 
ที่ติดกระจก / ตุ๊กตา / ที่หนีบนามบัตร
       
                 
           
                 
                 
เครื่องประดับ
               

สนใจสั่งซื้อได้ที่:
มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมแกล้าธนบุรี
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 หรือ
ติดต่อที่คุณโสภิตา ดาราหงษ์
โทรศัพท์: 0-2470-8303-4
โทรสาร: 0-2470-8302