ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารคณะบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารคณะบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ดร.สุนีรัตน์ ฟูกุดะ
Dr. Suneerat Fukuda
ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Director of The Joint Graduate School of Energy and Environment
เบอร์ติดต่อ 0-2470-8309-10 ต่อ 4148

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563